Virágrendelő főoldalunk
Order and delivery terms and conditions

Rendelési és szállítási feltételek

 Az e lapon írt rendelési és szállítási feltételek minden Kedves Vevőnkre vonatkoznak, még akkor is, ha Ön nem olvassa el. A szabályzat nem tudására történő hivatkozást vita esetén sajnos nem áll módunkban elfogadni. Attól kezdve, hogy Ön a      Rendelés elküldése      gombot benyomta a megrendelőoldalunk alján, úgy tekintjük, hogy e szabályzatot tudomásul vette.

A továbbiakban

Vevő tudomásul veszi, hogy :
 1. Eladó a honlapon megjelenő árak és feltételek alapján dolgozik, bármely más forrás semmis. Az Eladó a változtatás jogát fenntartja. A rendelés visszaigazolása a Vevő internetes levélcímére küldött levélben történik. A rendelés kifizetésével Eladó és Vevő között távollévők közötti szerződés jön létre.

 2. Eladó az árait három devizanemben teszi közzé ( magyar forint, USA dollár és euro ). Az alkalmazott, tizedesjegyeket mellőző kerekítési módszer miatt a háromféle módon megadott ár között, a mindennapi keresztárfolyamok alapján számítottakhoz képest apróbb eltérések lehetnek.

 3. a virágküldemény minden esetben egy kézzel készített egyedi termék, amit kifejezetten a Vevő kívánságára állítanak elő. Emiatt két egyforma csokor nem létezik és a megrendelő lapon található képtől kisebb eltérések is előfordulhatnak. Természetesen tartalmában és kinézetében a Vevő által kiválasztott képre fog hasonlítani a küldemény. Ha Vevő kiegészítőt is kért a virágküldeményéhez, annak rendelkezésre állása az adott Szállító, illetve partnerszolgáltató árukészletétől és beszerzési lehetőségeitől függ, emiatt Eladó felelősséget vállalni nem tud.

 4. Szállító üzletében a készletezéstől és az időszaktól függően a rendelkezésre álló virágokban és kiegészítőkben hiány, illetve eltérések mutatkozhatnak. Ez esetben Szállító a kért terméket hasonlóval pótolja. Az emiatt a Vevő által rendelt terméktől történő kisebb eltérés nem minősül Eladó hibás teljesítésének. Lényegi eltérés esetén Eladó Vevővel egyeztet az eltérés lehetséges módjairól. Sürgős, illetve aznapi szállítások esetén Szállító legtöbbször csak a meglévő árukészletéből tud dolgozni, pótlólagos árubeszerzésre általában nincs lehetőség. Ezen ok miatti kényszerű eltérés a rendelt küldeménytől úgyszintén nem számít hibás teljesítésnek.

 5. mivel a virágküldés az egy nagyon bizalmas és személyes ügy, Eladó mindig a lehető legnagyobb körültekintéssel és odafigyeléssel jár el, hogy Megajándékozott öröme és kellemes meglepetése biztosított legyen.

 6. a szállítási adatok helyes megadása Vevő feladata. Eladó a rossz adatok miatti hibás teljesítésért, vagy elmaradó teljesítésért nem tehető felelőssé.

 7. a megrendelt termékek kiszállítása Magyarországon a Megajándékozotthoz legközelebb eső partnerüzlet által, más országokban egy ottani partnerszolgáltató által történik, a küldemény minden esetben személyesen kézből kézbe adva ér célba. Eladó posta, illetve futárszolgálatok ( pl. DHL ) általi kiszállításokat nem végez. Eladó és Szállító mindent elkövet azért, hogy Vevő által kért szállítási időpont betartásra kerüljön, azonban független körülmények ( pl. időjárási, közlekedési akadályok, balesetek, üzletek, ill. azok munkatársai ellen elkövetett bűncselekmények, haláleset, tűzeset, terrorizmus, tüntetés, más elháríthatatlan erő, stb. ) miatt bekövetkező késedelmekért felelősséget nem tud vállalni. Az itt felsoroltak miatti késés nem számít késedelmes, vagy hibás teljesítésnek. Eladó ilyen esetekben haladéktalanul megkísérli értesíteni Vevőt, továbbá ezek elmúltával, vagy elhárítása után haladéktalanul gondoskodik a rendelt küldemény kiszállításáról. Kézbesítést csak gépkocsival közúton jól megközelíthető helyekre vállalunk.
  A kiszállítási díjak Magyarország valamennyi településére és néhány határokon túli városra nézve i t t találhatók. A szállítási távolságok kizárólag közúton történő szállítás esetére értendők.

 8. magyarországi kiszállításnál a kért szállítási idő betartását Eladó alapesetben három órás pontossággal vállalja, azaz például egy 14 órára kért kézbesítés 12 óra 30 perc és 15 óra 30 perc között bármikor megtörténhet. Ez alól az esküvő és a temetés kivétel, mely esetekben Szállító mindig a megadott pontos időpontra teljesít. E két eset kivételével Eladó és Szállító csak akkor tudja a pontos időre szállítást garantálni, ha Vevő megrendeli az Expressz kézbesítés nevű szolgáltatást, mely esetben a küldemény munkaidőben soron kívül, más küldeményeket megelőzve, pontosan a kért időpontra kerül kiszállításra, akár egy órán belül is. Magyarországtól eltérő országokba történő szállítások esetén a kért napon belül külön időpont általában nem kérhető, az esküvő és a temetés ez esetekben is kivétel. Kiemelt virágküldési szezonban ( Valentin-nap, Nőnap, Anyák napja ) kisebb szállítási késedelmek előfordulhatnak.
  Eladó és Szállító fenntartja a kért idő előtti kiszállítás jogát, ez nem minősül hibás teljesítésnek.

 9. a Megajándékozott jelen nem léte esetén szerződésszerű teljesítésnek minősül a szomszéd, a megadott címen tartózkodó hozzátartozó, illetve az egyazon munkahelyen dolgozó munkatárs részére történő kézbesítés is.

 10. kórházba, szállodába, laktanyákba, hajóra, illetve minden olyan helyre, ahova Szállítót nem engedik be, a küldemény személyes átadását nem tudjuk vállalni. Az adott helyzettől függően a küldemény átadása a portás, az ott dolgozó biztonsági őr, ügyfélfogadó személyzet, betegápoló személyzet számára szerződésszerű teljesítésnek tekintendő. Ha a kézbesítés első alkalommal semmi módon nem sikerül, minden további kísérletért Vevőnek újra ki kell fizetnie a kiszállítási díjat, de legkevesebb 3000 forint ( 12 USA dollár, 10 euro ) összeget. Az ismételt kiszállítás csak Eladó saját hálózata által végzett kézbesítés esetén lehetséges.

 11. amennyiben Megajándékozott, vagy az ő nevében eljáró személy a küldeményt rendben átvette és elfogadta, további reklamációnak helye nincs.
  Eladó és Szállító részéről szerződésszerű teljesítésnek minősül az is, ha a megajándékozni kívánt, vagy az ő nevében eljáró személy bármi okra hivatkozva a küldemény átvételét megtagadja, vagy ha Szállító a megadott címen a küldeményt senkinek nem tudja átadni. Ez esetben tehát nincs lehetőség a vételár visszatérítésére. A küldeményt ekkor Szállító visszaviszi a területileg illetékes üzletbe és ha 4 napon belül nem jelentkezik érte senki, úgy az selejtezésre kerül. Élő (cserepes) virágok és növények, illetve kiegészítők esetében a megőrzési idő legfeljebb 2 hét. Sikertelen kézbesítés előfordulásakor Eladó haladéktalanul írásban értesíti Vevőt.

 12. ha a küldemény a szállítás közben megsérül, azt Szállító díjmentesen kicseréli, illetve át sem adja és egy újabbal pótolja.

 13. amennyiben nem saját üzlethálózatunk által történik a szállítás ( nem magyarországi szállítások ), fenntartjuk a jogot a rendelt terméktől való kisebb eltérésekre a helyi partnerszolgáltató kínálatának függvényében, melyekért felelősséget vállalni nem tudunk és ezekért kártérítést nem nyújtunk. Úgyszintén nem tudunk felelősséget vállalni a más országbeli partnerszolgáltató részéről esetlegesen felmerülő kisebb szállítási késedelmekért sem.

 14. Eladó mindenkori magyarországi belföldi árai és kedvezményei a honlapon kerülnek közzétételre. Azon felül a visszatérő vevői részére minden esetben külön hűségkedvezményt nyújt a megrendelő lapon közzétettek szerint.

 15. minimális rendelési összegek :

  • magyarországi kiszállítás esetén : 11000 forint ( 44 USA dollár, 37 euro ) + kiszállítási díj, ha az adott helyen nincs virágüzletünk
  • minden más országba szóló küldemény esetén ( temetési koszorúk kivételével ) : 33000 forint ( 130 USA dollár, 110 euro ) - mely tartalmazza a teljes kiszállítási díjat és költséget.
  • temetési koszorúk Magyarországon kívül minden más országba : 66000 forint ( 260 USA dollár, 220 euro ) - mely tartalmazza a pontos időre történő kiszállítási díjat és minden költséget.

 16. Szlovákia ( Felvidék ), Szlovénia, Horvátország, Románia ( Partium ), Ukrajna ( Kárpátalja ), Ausztria ( Őrvidék ) és Szerbia ( Délvidék ) Eladó saját virágbolthálózatának hatáskörébe eső településeire saját belföldi árain, kiszállítási díjai mellett és üzleti feltételei szerint szállít. Délvidék és Kárpátalja esetében Eladó kétszeres kiszállítási díjat számít fel. Némely település esetében a kiszállítási díj mértéke megtalálható i t t.
  Egyéb más vonatkozásokban Eladó listaárakkal nem rendelkezik és minden esetben az adott országban lévő partnerszolgáltató mindenkori feltételeinek megfelelő, egyedi árajánlatot ad Vevő számára.

 17. magyarországi küldemény esetén abban az esetben, ha a Megajándékozott tartózkodási helyén nincs Eladónak tagüzlete, Vevőnek a legközelebbi partnerüzlettől számított km-távolságra kiszállítási díjat is kell fizetnie. Amennyiben azt elmulasztja, akkor e díjat Eladó a küldemény értékéből vonja le, ha lehetséges. A küldemény végső értéke ez esetben sem mehet a fent említett minimális rendelési összeg alá. Ha az eredetileg rendelt küldemény értéke ehhez nem elég nagy és Eladó nem tudja belőle levonni a kiszállítási díjat, akkor a rendelést nem szállítja ki. Ez esetben a küldemény átvételének lehetőségét a Megajándékozott számára a hozzá legközelebb eső üzletében biztosítja.
  Ha a küldemény értéke eléri a 66000 forint ( 260 USA dollár, 220 euro ) értéket, ez esetben Eladó egész Magyarország területén ingyenes kiszállítást vállal.

 18. Vevő részére rendelkezésre álló fizetési módok a megrendelő lapon vannak felsorolva és részletesen ismertetve. A küldeményért minden esetben előre kell fizetni, a megrendelő lapon kiválasztott módon és a következő pontban írt fizetési határidőkön belül. Szállító kézbesítői pénzt nem vesznek át. Utólag és a Vevő tartózkodási helyén személyesen fizetni a rendelt küldeményért nem lehet. Amennyiben Vevő a megállapított árnál bármely ok miatt többet fizet, a többletet Eladó nem téríti vissza, hanem a virágküldemény megnövelésére fordítja.

 19. fizetési határidők a rendelés leadásától számítva :

  készpénzes fizetés és magyarországi, illetve Európai Uniós országokból végzett banki átutalás esetén 1 banki nap, más országokból indított banki átutalás esetén 5 banki nap, Western Union esetén 1 nap, bankkártyás (hitelkártyás) és Paypal általi fizetés esetén 1 óra.
  Az összegnek a kért szállítási határidő előtt 3 órával ( Expressz kiszállítás megrendelése esetén 1 órával ) mindenképp be kell érkeznie.
  Ha az itt írt időtartamok eredménytelenül telnek el, akkor a rendelést Eladó tárgytalannak tekinti és törli.

 20. ha Vevő a vásárlásáról számlát kér, a rendelése kifizetésével egyidejűleg, de legkésőbb attól számított 24 órán belül az ezirányú szándékát és a számla kiállításához szükséges adatokat Eladóval írásban közölnie kell. A számla kiállítása és megküldése a Vevő részére elektronikus úton, internetes levélmellékletként, PDF-formátumban, a rendelése ellenértékének beérkezése után történik.

 21. rendelések fogadása a hálózaton minden nap éjjel - nappal, azok teljesítése Magyarországon - a fizetést követően - hétköznapokon reggel 8 és este 19 óra között, hétvégén és ünnepnapokon reggel 8 és délután 13 óra között történik. Február 14-én Valentin-napon, március 8-án Nőnapon és május első vasárnapján, Anyák napján hétköznapi feltételek szerint szállítunk.
  Más országba történő szállítás esetében a teljesítés csak munkanapokon biztosított, azonban sok esetben szombaton is lehetséges.

 22. Magyarországon hétköznapokon 19 és 21 óra között, illetve szombaton és vasárnap 13 és 21 óra között 6000 forint ( 23 USA dollár, 20 euro ) plusz díj ellenében vállalunk kiszállítást, előzetes megegyezés alapján. Úgyszintén előzetes egyeztetést követően minden nap 21 és reggel 8 óra közötti időpontra éjjeli (zárvatartási idő alatti) kézbesítés is kérhető, melynek díja 15000 forint ( 59 USA dollár, 50 euro ). Ezen utóbbi díjtétel vonatkozik a következő ünnepnapokon történő kiszállításokra is : Karácsony (december 25 és 26), Húsvét, Pünkösd és az állami ünnepnapok: március 15-e, május 1-e, augusztus 20-a és október 23-a. E különdíj alól kivétel, ha május 1-e vasárnapra esik, mert akkor az anyák napi munkarendet tekintjük mérvadónak. Újév napján, január 1-én kiszállítást semmilyen módon nem végzünk.

 23. lehetséges legrövidebb vállalási határidők :

  magyarországi kiszállítások esetén a fizetés beérkezését követően 3, más országok esetén 6 munkaidőben számított óra . Magyarországi szállítás esetén a vállalási határidő munkaidőben akár 1 órára is rövidülhet, ha Vevő az Expressz kézbesítés szolgáltatást is megrendeli.

 24. magyarországi aznapi kiszállításra rendelést hétköznap helyi idő szerint 15 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 10 óráig fogadunk. Vasárnapi kézbesítés esetén a rendelés kiszállítása csak akkor garantált minden esetben, ha Vevő rendelése legkésőbb előtte lévő szombat 10 óráig beérkezik és pénzügyileg is rendezésre kerül, mivel Eladó néhány szállítója vasárnap csak igény szerint dolgozik, más esetekben zárva tart.

 25. Eladó nem vonható felelősségre a internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésekért és késedelmekért, a banki zárvatartási idő miatt bekövetkező szállítási késedelmekért. Úgyszintén semminemű felelősséget nem tudunk vállalni, ha Vevő a rendelését visszaigazoló levelet nem olvassa el, az abban pontosan leírt fizetési útmutatásokat nem tartja be és emiatt Vevőt bárminemű hátrány, veszteség éri. Különös tekintettel arra, ha Vevő rossz bankszámlára utal, ha a Western Union átutalás felvételéhez szükséges adatokat időben és a megfelelő adattartalommal nem közli, ha a Western Union átutalást rossz névre és címre küldi, ha a Paypal átutalását rossz címre küldi, stb.
  Szállítási késedelmet, illetve annak felfüggesztését, vagy megtagadását jelenti, ha a Vevő által fizetett összeget bármilyen ok, tévedés, hiba miatt a Paypal az Eladó bankszámlájára nem utalja ki, vagy késve utalja ki.

 26. mivel a virágküldemény egy gyorsan romló termék és azt kifejezetten a Vevő kívánságára és megrendelése alapján állítják elő, a Vevőt a vásárlás után az elállási jog nem illeti meg.

  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §
  "(1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
  a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti
  .....
  c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak
  d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében"

  Ha Vevő a rendelését a fizetés után visszamondja, a vételár visszatérítése az alábbiak szerint korlátozott :
  A kézbesítést megelőző 48 óráig a fizetett összeg 50 %-át tudja Eladó visszautalni, azt követően nincs lehetőség a vételár visszatérítésére. Ha a teljesítés bizonyíthatóan Eladó hibájából hiúsul meg, értelemszerűen a teljes összeg visszajár a Vevőnek.

 27. Eladó, illetve Szállító képviselői a tudomásukra jutott személyes adatokat megőrzik, bizalmasan kezelik, harmadik személynek semmi körülmények között nem szolgáltatják ki. Vevő kérheti, hogy a nevét még akár a Megajándékozott részére se árulják el. Eladó biztosítja Vevő számára a máshol nyomot nem hagyó fizetési lehetőségeket is (banki készpénzbefizetés, illetve Western Union).

  Eladó a Vevő internetes levélcímét a Vevő jövőbeli tájékoztatása céljára hírlevélküldő adatbázisában rögzíti, de a leiratkozást minden egyes kiküldött hírlevelében lehetővé teszi. Hírleveleket Eladó hetente legfeljebb három alkalommal küld. Eladó Vevő számlázási adatait a törvényben előírt elévülési időig őrzi meg.

 28. mindennemű visszaélés, csalás, szélhámoskodás, illetve erre irányuló kísérlet Vevő azonnali kizárását vonja maga után a szolgáltatásból a jövőre nézve, valamint az okozott erkölcsi és anyagi kár megtérítése érdekében minden törvényes eszközt felhasználunk az elkövető ellen. Eladó azonban nem vonható felelősségre amiatt, ha nevével bárki harmadik személy előtt visszaél.

 29. bármely vita esetén a felek között az irányadó a magyar jog. Eladó és Vevő törekszik az esetleges nézeteltérések békés rendezésére.

  Illetékes békéltető testület :
  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
  5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. szoba
  A testület elnöke : Dr. Lajkóné Dr. Vígh Judit.

  További vita esetén felek a Szolnoki Járásbíróság illetékességét kötik ki. Bankkártyával végzett csalás esetén Eladó a követelését polgári jogi úton érvényesíti, az esetről tájékoztatja a Megajándékozottat és rendőrségi büntető feljelentést is tesz Vevő ellen.

 30. E dokumentum PDF-formátumban letölthető e címről.

Vásároljon legnépszerűbb virágküldeményeinkből !
Kattintson a képekre a részletekért !
Piros - rózsaszín rózsacsokor Csokor piros rózsából és fehér kálából Rózsaszín rózsák dobozban Piros rózsák papírdobozban Többféle színű rózsák papírdobozban Rózsaszín liliom - rózsacsokor Rózsaszín liliom - rózsa - gerberacsokor
Ha további kérdései lennének, keresse ügyfélszolgálatunkat  levélben , vagy telefonon a +36-20-9883862 számon.
Mielőtt kérdéseivel hozzánk fordulna, kérjük olvassa el a  Gyakori kérdések és válaszok  oldalunkat is !


Vissza